Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Liszkowo (pow. inowrocławski)

Sygnatura
53/3375/0
Daty skrajne
1848 - 1849
Liczba serii
6
Liczba skanów
51