Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lusowo (pow. poznański)

Sygnatura
53/3378/0
Daty skrajne
1811 - 1872
Liczba serii
6
Liczba skanów
1227