Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lusowo (pow. poznański)

Sygnatura
53/3378/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1227