Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łagiewniki (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3383/0
Daty skrajne
1817 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
57