Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łęki Wielkie (pow. kościański)

Sygnatura
53/3386/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
277
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów