Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łęki Wielkie (pow. kościański)

Sygnatura
53/3386/0
Daty skrajne
1809 - 1829
Liczba serii
6
Liczba skanów
277