Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łódź (pow. poznański)

Sygnatura
53/3387/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
232
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów