Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łubowo (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3390/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
95