Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Miejska Górka (pow. rawicki)

Sygnatura
53/3397/0
Daty skrajne
1818 - 1819
Liczba serii
6
Liczba skanów
54