Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mórkowo (pow. leszczyński)

Sygnatura
53/3408/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
88
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów