Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mórkowo (pow. leszczyński)

Sygnatura
53/3408/0
Daty skrajne
1818 - 1829
Liczba serii
6
Liczba skanów
88