Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Oborzyska Nowe (pow. kościański)

Sygnatura
53/3419/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
25
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów