Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Oborzyska Nowe (pow. kościański)

Sygnatura
53/3419/0
Daty skrajne
1886 - 1892
Liczba serii
6
Liczba skanów
25