Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Olszowa (pow. kępiński)

Sygnatura
53/3425/0
Daty skrajne
1818 - 1855
Liczba serii
6
Liczba skanów
732