Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3426/0
Daty skrajne
1808 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
1205