Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrów (Wielkopolski)

Sygnatura
53/3434/0
Daty skrajne
1808 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
4507