Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Panienka (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3440/0
Daty skrajne
1818-1868
Liczba serii
6
Liczba skanów
138