Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pawłowo (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3445/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
496