Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Podlesie Kościelne (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3450/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
327
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów