Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Podlesie Kościelne (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3450/0
Daty skrajne
1808 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
327