Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Potarzyca (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3454/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
97