Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Potarzyca (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3454/0
Daty skrajne
1820-1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
97