Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Potulice (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3455/0
Daty skrajne
1808 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
533