Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Potulice (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3455/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
533
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów