Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Prochy (pow. kościański)

Sygnatura
53/3465/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
213