Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Prochy (pow. kościański)

Sygnatura
53/3465/0
Daty skrajne
1817 - 1910
Liczba serii
6
Liczba skanów
213