Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3531/0
Daty skrajne
1818 - 1835
Liczba serii
6
Liczba skanów
174