Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3531/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
174
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów