Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wierzenica (pow. poznański)

Sygnatura
53/3547/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
268