Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wierzenica (pow. poznański)

Sygnatura
53/3547/0
Daty skrajne
1817 - 1829
Liczba serii
6
Liczba skanów
268