Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)

Sygnatura
53/3549/0
Daty skrajne
1814 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
880