Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wiry (pow. poznański)

Sygnatura
53/3552/0
Daty skrajne
1817 - 1829
Liczba serii
6
Liczba skanów
192