Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wiry (pow. poznański)

Sygnatura
53/3552/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
192
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów