Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wronczyn (pow. poznański)

Sygnatura
53/3557/0
Daty skrajne
1819 - 1866
Liczba serii
6
Liczba skanów
559