Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wronczyn (pow. poznański)

Sygnatura
53/3557/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
559