Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wronki (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/3558/0
Daty skrajne
1819 - 1868
Liczba serii
6
Liczba skanów
177