Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zakrzewo (pow. rawicki)

Sygnatura
53/3565/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
470
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów