Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zakrzewo (pow. rawicki)

Sygnatura
53/3565/0
Daty skrajne
1815 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
470