Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Żytowiecko (pow. gostyński)

Sygnatura
53/3572/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1157