Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Żytowiecko (pow. gostyński)

Sygnatura
53/3572/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów