Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Żytowiecko (pow. gostyński)

Sygnatura
53/3572/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
1157