Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Błaszki (pow. kaliski)

Sygnatura
53/3599/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
4568