vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Szymanowice (pow. pleszewski) - w 2018 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Kaliszu (ub. nr 435)

Sygnatura
53/3717/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów