vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Szymanowice (pow. pleszewski) - w 2018 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Kaliszu (ub. nr 435)

Sygnatura
53/3717/0
Daty skrajne
1808 - 1867
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów