vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tłokinia (pow. kaliski) - w 2018 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Kaliszu (ub. nr 436)

Sygnatura
53/3720/0
Daty skrajne
1809 - 1872
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów