Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Borysławice Kościelne (pow. kolski)

Sygnatura
54/730/0
Daty skrajne
1808-1918 [1954]
Liczba serii
4
Liczba skanów
4056