Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrów (pow. kolski)

Sygnatura
54/745/0
Daty skrajne
1769-1917 [1972-1976]
Liczba serii
4
Liczba skanów
8408