Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Zachód" w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/301/0
Liczba serii
33
Liczba skanów
461
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Dział Organizacji i Zarządzania 461
1.1 Zarządzenia wewnętrzne 1959 - 1992 0
1.2 Sprawy organizacyjne 1959 - 1992 461
1.3 Protokoły z posiedzeń organów kolegialnych 1963 - 1992 0
1.4 Normatywy kancelaryjne 1960 - 1990 0
1.5 Wycinki prasowe 1974 - 1991 0
1.6 Kontrole 1979 - 1992 0
2 Dział Ekonomiczny 0
2.1 Bilanse 1959 - 1992 0
2.2 Plany finansowe 1960 - 1990 0
2.3 Kontrole 1987 - 1988 0
2.4 Plan kont 1983 - 1983 0
2.5 Analizy 1961 - 1990 0
3 Dział Planowania 0
3.1 Plany i sprawozdania pięcioletnie 1960 - 1986 0
3.2 Plany roczne 1959 - 1991 0
3.3 Sprawozdania roczne 1961 - 1992 0
4 Dział Kadr 1973 - 1992 0
5 Dział BHP 1963 - 1991 0
6 Dział Administracyjno-Gospodarczy 1949 - 1993 0
7 Organy przedstawicielskie załogi 0
7.1 Rada Robotnicza 1957 - 1957 0
7.2 Konferencja Samorządu Robotniczego 1962 - 1978 0
7.3 Rada Pracownicza 1968 - 1992 0
8 Wnioski racjonalizatorskie 1952 - 1962 0
9 Dokumentacja techniczna 1962 - 1963 0
10 Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Budowlane 1957 - 1976 0
11 Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Strzelcach Krajeńskich 1950 - 1963 0
12 Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Gorzowie 1957 - 1963 0
13 Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Wschód" 1962 - 1964 0
14 Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Gorzowie Wielkopolskim 1951 - 1958 0
15 Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Drezdenku 1955 - 1955 0
16 Zarząd Budowlany Wojewódzkiego Zjednoczenia Budownictwa Wiejskiego w Gorzowie 1957 - 1958 0