Akta miasta Opola

Sygnatura
45/22/0
Liczba serii
75
Liczba skanów
325962
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Dokumenty 1322 - 1945 731
2 Księgi miejskie 1532 - 1869 31520
3 Allgemeineverwaltung [Dział ogólny] 1724 - 1945 91072
4 Polizeiverwaltung [Policja] 1604 - 1945 72348
5 Szkolnictwo 1532 - 1945 12248
6 Kultura, oświata, kościół 1750 - 1945 3973
7 Ogród zoologiczny 1925 - 1937 118
8 Stowarzyszenia kulturalne 1839 - 1940 755
9 Kultura - Muzeum w Opolu 1847 - 1941 1846
10 Kultura - Kościół katolicki 1729 - 1945 2059
11 Kultura - Kościół ewangelicki 1809 - 1941 327
12 Kultura - synagoga żydowska 1743 - 1943 2799
13 Opieka społeczna - fundusze rożnych kas dla biednych 1786 - 1871 490
14 Opieka społeczna - fundacje indywidualne 1801 - 1936 656
15 Opieka społeczna - sprawy biednych 1846 - 1934 325
16 Opieka społeczna - pomoc dla miejscowych biednych 1809 - 1883 1971
17 Opieka społeczna - opieka nad wdowami i sierotami 1752 - 1944 2010
18 Opieka społeczna - inwalidzi 1757 - 1875 483
19 Opieka społeczna - opieka nad byłymi wojskowymi i ich rodzinami 1770 - 1882 1906
20 Opieka społeczna - pomoc dla pogorzelców i ofiar klęsk żywiołowych 1761 - 1939 1383
21 Zdrowie - medycyna ogólna, lekarze, zielarze, komisje sanitarne 1746 - 1937 1282
22 Zdrowie - miejskie kasy chorych 1670 - 1943 360
23 Zdrowie - położnictwo 1743 - 1912 912
24 Zdrowie - lecznictwo obcych osób spoza Opola 1837 - 1870 710
25 Zdrowie - choroby zakaźne 1770 - 1931 1786
26 Zdrowie - samobjóstwa, morderstwa 1755 - 1937 660
27 Zdrowie - zakład psychiatryczny dla głuchoniemych, ocimniałych 1784 - 1923 2317
28 Zdrowie - apteki, lekarstwa, trucizny 1649 - 1876 270
29 Zdrowie - szpitale 1809 - 1941 2722
30 Zdrowie - Siostry Miłosierdzia, sport 1855 - 1943 244
31 Budownictwo - sprawy ogólne 1744 - 1944 4893
32 Budownictwo - planowanie zabudowy miasta 1897 - 1945 2219
33 Budownictwo - wysokościowe, nowe budownictwo 1768 - 1943 3699
34 Budownictwo - budownictwo głębinowe 1737 - 1945 1263
35 Budownictwo - ulice, place, drogi 1757 - 1945 9879
36 Budownictwo - mosty, śluzy, regulacja rowów 1737 - 1941 2597
37 Budownictwo - plany zabudowy, kataster pomiarowy 1814 - 1945 2783
38 Gospodarka miejska - zarządzenia ogólne 1933 - 1937 367
39 Gospodarka miejska - oświetlenie ulic, utrzymanie ich w czystości 1803 - 1944 2185
40 Gospodarka miejska - odwodnienie miasta, utrzymanie ścieków i kanałów odwadniających 1835 - 1945 329
41 Gospodarka miejska - cmentarz 1833 - 1940 485
42 Gospodarka miejska - rzeźnia miejska 1816 - 1884 199
43 Gospodarka miejska - zakład kąpielowy, pralnia miejska 1817 - 1892 432
44 Gospodarka miejska - ogrody, parki 1844 - 1936 68
45 Gospodarka miejska - kasy oszczędnościowe 1840 - 1932 446
46 Gospodarka miejska - rolnictwo, parcelacja gruntów, uprawy morwy 1742 - 1944 1828
47 Gospodarka miejska - komunikacja konna, samochodowa, parkingi, turystyka 1810 - 1945 997
48 Betriebsverwaltung - administracja zakładów 1834 - 1945 4702
49 Sprawy finansowe ogólnie 1774 - 1945 1220
50 Statystyka 1934 - 1941 123
51 Budżet 1747 - 1945 8680
52 Różne podatki i wpływy 1780 - 1937 893
53 Majątek i zadłużenie 1700 - 1944 2624
54 Dzierżawy budynków 1756 - 1944 6323
55 Łowiectwo 1790 - 1866 0
56 Opodatkowanie na rzecz utrzymania ulic 1888 - 1943 0
57 Fundacje 1696 - 1922 3468
58 Podatki 1743 - 1941 10197
59 Dotacje instancji wższych 1829 - 1941 234
60 Inwentarze niemieckie 1900 - 1951 1104
61 Akta osobowe 1772 - 1945 10460
63 Dokumenty - dopływ 1459 - 1800 0
65 Mapy 1865 - 1945 188
66 Dokumentacja techniczna - wyłączone z zespołu: Mapy i plany miasta Brzegu 1900 - 1945 6
66.1 Opolski ratusz 1930 - 1939 0
66.2 Vermessungsamt Oppeln 1900 - 1945 0
67 Do wyłączenia z zesp. 2634 1900 - 1945 0
68 Dokumentacja fotograficzna 1900 - 1945 371
69 korekta ewidencji 1651 - 1945 0
70 Kategoria B 1808 - 1944 0
71 zakup 2015 1890 - 1910 4
72 Przeniesione z zespołu nr 143 Szpital św. Aleksego w Opolu 0
73 Dopływ z 2017 r. 1930 - 1938 0
74 Spis mieszkańców 1500 - 1799 413
75 Dopływ 2019 r. 1800 - 2000 0