Ministerstwo Skarbu w Warszawie

Sygnatura
2/10/0
Daty skrajne
1918-1939
Liczba serii
48
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Gabinet Ministra 0
1.1 Wydział 1 - Prezydialny 1936 - 1939 0
1.2 Wydział 2- Ekonomiczny 1936 - 1939 0
1.3 Wydział 3 - Prawny 1920 - 1939 0
1.4 Wydział 4 - Wojskowy 1933 - 1939 0
1.5 Wydział 5 - Inspekcji 1932 - 1939 0
2 Biuro Personalne 1891 - 1939 0
2.1 Karty ewidencyjne 1918 - 1939 0
3 Departament I Organizacyjno-Administracyjny 0
3.1 Wydział I - Organizacyjny 1927 - 1939 0
3.2 Wydział II - Budżetowo-Gospodarczy 1920 - 1940 0
3.3 Wydział V - Likwidacyjny 1883 - 1939 0
4 Departament II Obrotu Pieniężnego 1921 - 1938 0
4.1 Wydział 1 - Kredytu Wewnętrznego 1927 - 1939 0
4.2 Wydział 2 - Kredytu Zagranicznego 1918 - 1939 0
4.3 Wydział 3 - Bankowy 1919 - 1939 0
4.4 Wydział 4 - Polityki Kredytowej 1930 - 1939 0
4.5 Wydział 5 - Dewizowy 1936 - 1939 0
5 Departament III Budżetu i Majątku Państwa 0
5.1 Wydział 1 - Polityki Budżetowej 1922 - 1940 0
5.2 Wydział 2 - Budżetów 1924 - 1939 0
5.3 Wydział 3 - Budżetów 1928 - 1939 0
5.4 Wydział 4 - Administracji Kasowej 1935 - 1939 0
5.5 Wydział 5 - Centralnej Księgowości 1920 - 1940 0
6 Departament IV Ceł 0
6.1 Wydział 1 - Administracji i Postępowania Celnego 1924 - 1940 0
6.2 Wydział 2 - Taryfowy 1934 - 1939 0
6.3 Wydział 3 - Prawodawstwa Celnego 1930 - 1939 0
7 Departament V Podatków i Opłat 0
7.1 Wydział 1- Administracji Podatkowej 1922 - 1939 0
7.2 Wydział 2 - Podatku Dochodowego 1927 - 1939 0
7.3 Wydział 3 - Podatków Realnych i Danin Komunalnych 1932 - 1939 0
7.4 Wydział 4 - Podatku Obrotowego 1926 - 1939 0
7.5 Wydział 5 - Opłat Stemplowych i Podatku Spadkowego 1921 - 1939 0
8 Departament VI Akcyz i Monopolów 0
8.1 Wydział 1 - Administracji Monopolów 1925 - 1939 0
8.2 Wydział 2 - Administracji Monopolów 1925 - 1939 0
8.3 Wydział 3 - Podatków Pośrednich 1925 - 1940 0
8.4 Wydział 4 - Służby Akcyzowej 1933 - 1939 0
8.5 Komisja Rewizyjna przy Ministerstwie Skarbu dla Monopolu Solnego i Tytoniowego 1925 - 1939 0
9 Biuro Emerytur i Rent 1921 - 1939 0
9.1 Akta osobowe emerytów i rencistów 1923 - 1939 0
10 Inspektorat Celny na Wolne Miasto Gdańsk 0
10.1 Grupa akt organizacyjnych 0
10.2 Grupa akt politycznych 1922 - 1939 0
10.3 Grupa akt spraw karno-gospodarczych 1922 - 1939 0
11 Akta nadesłane ze Związku Radzieckiego i wyłączone z wariów 1890 - 1939 0
12 Dopływ akt wyłączonych z Ministerstwa Aprowizacji i przejętych z AGAD-u 1918 - 1935 0