Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie

Sygnatura
2/13/0
Liczba serii
40
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Gabinet Ministra 0
1.1 Wydział Ogólny 1919 - 1939 0
1.2 Wydział Legislacyjny 1919 - 1939 0
1.3 Wydział Społeczny 0
1.4 Inspektorat do spraw Budownictwa 0
2 Departament Personalno-Organizacyjny 0
2.1 Wydział Osobowy 1918 - 1946 0
2.2 Wydział Organizacyjny 1922 - 1939 0
2.3 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1938 - 1939 0
2.4 Kancelaria 1939 - 1939 0
3 Departament Ekonomiczny 0
3.1 Korespondencja 1938 - 1938 0
3.2 Wydział Polityki Gospodarczej 1919 - 1939 0
3.3 Wydział Zbytu Produkcji Rolnej 1930 - 1939 0
3.4 Wydział Zagranicznego Obrotu Rolnego 1939 - 1939 0
3.5 Referent Kredytowo-Podatkowy 1938 - 1939 0
3.6 Komitet Popierania Obrotu Produktami Rolnymi 1937 - 1939 0
4 Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii 0
4.1 Akta odziedziczone 1918 - 1932 0
4.2 Sekretariat - akta tajne 1929 - 1939 0
4.3 Wydział Organizacji Rolnictwa 1938 - 1939 0
4.4 Wydział Wytwórczości Roślinnej 1929 - 1939 0
4.5 Wydział Wytwórczości Zwierzęcej 0
4.6 Wydział Leśnictwa 1927 - 1936 0
5 Departament Urządzeń Rolnych 0
5.1 Wydział Majątków Państwowych 1821 - 1939 0
5.2 Wydział Scalania i Regulacji Rolnych 1924 - 1935 0
5.3 Wydział Parcelacji 1918 - 1939 0
5.4 Wydział Agrarny 1921 - 1939 0
5.5 Wydział Finansowy 1921 - 1938 0
5.6 Wydział Studiów i Programów Melioracyjnych 1928 - 1939 0
5.7 Wydział Techniczno-Melioracyjny 1919 - 1939 0
6 Departament Aprowizacyjny 0
6.1 Wydział Polityki Aprowizacyjnej 1919 - 1939 0
6.2 Biuro Planowania Aprowizacji 1939 - 1939 0
6.3 Główny Inpektor Aprowizacji 1939 - 1939 0
6.4 Biuro Wojskowe 1932 - 1939 0
6.5 Wydział Administracji Aprowizacji 1919 - 1919 0
7 Departament Obrotu i Przemysłu Rolnego 1939 - 1939 0
8 Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych 1928 - 1939 0