Archiwum fotograficzne Zbyszka Siemaszki

Sygnatura
3/51/0
Liczba serii
78
Liczba skanów
6215
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Religia 1956 - 1999 218
2 Administracja i prawo 0
2.1 Władza ustawodawcza 1956 - 1969 108
2.2 Władza wykonawcza 1956 - 1965 28
2.3 Milicja Obywatelska 1959 - 1973 28
3 Polityka 1956 - 1979 308
4 Akcje społeczne 1954 - 1963 28
5 Wojskowość 1950 - 1970 116
6 Gospodarka 0
6.1 Górnictwo i przemysł energetyczny 1953 - 1973 73
6.2 Przemysł samochodowy 1954 - 1969 42
6.3 Wydobycie piasku 1956 - 1956 26
6.4 Przemysł celulozowo-papierniczy 1970 - 1970 55
6.5 Drukarstwo. Przemysł poligraficzny 1962 - 1962 22
6.6 Przemysł spożywczy 1956 - 1956 23
6.7 Przemysł chemiczny 1967 - 1967 33
6.8 Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny 1959 - 1959 11
6.9 Przemysł fonograficzny 1956 - 1966 1
6.10 Przemysł meblarski 1953 - 1953 6
6.11 Rzemiosło 1950 - 1970 66
6.12 Budownictwo 1950 - 1968 11
6.13 Trasy komunikacyjne 1957 - 1974 56
6.14 Mosty, wiadukty 1950 - 1968 34
6.15 Transport kolejowy 1950 - 1980 110
6.16 Rolnictwo 1953 - 1970 13
6.17 Gospodarstwa domowe 1950 - 1975 78
6.18 Restauracje, kawiarnie, bary 1953 - 1965 30
6.19 Hotele 1955 - 1969 33
6.20 Komunikacja miejska 1953 - 1969 126
6.21 Rodzaje pojazdów drogowych 1954 - 1970 69
6.22 Transport powietrzny 1955 - 1990 68
6.23 Transport wodny 1960 - 1970 58
6.24 Poczta, bankowość 1961 - 1996 19
6.25 Handel 1950 - 1984 318
6.26 Reklama 1953 - 1970 31
7 Nauka. Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 0
7.1 Przedszkola i szkoły podstawowe, dzieci 1950 - 1969 214
7.2 Szkoły średnie 1955 - 1965 11
7.3 Szkolnictwo wyższe 1954 - 1969 233
7.4 Biblioteki 1955 - 1961 11
7.5 Zajęcia kulturalne, hobby 1955 - 1961 82
7.6 V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów 1955 - 1955 238
7.7 Instytuty naukowe 1963 - 1973 53
8 Zwyczaje i obyczaje. Moda. Folklor 0
8.1 Moda 1956 - 1958 17
8.2 Folklor 1953 - 1979 31
9 Zdrowie i opieka społeczna 0
9.1 Placówki służby zdrowia 1956 - 1969 11
9.2 Nałogi 1963 - 1963 3
10 Kultura 0
10.1 Portrety i fotografie sytuacyjne ludzi kultury 1956 - 1990 72
10.2 Zjazdy 1970 - 1970 7
10.3 Koncerty, przedstawienia, konkursy 1957 - 1969 470
10.4 Muzea 1964 - 1975 16
10.5 Radio i telewizja 1955 - 1990 71
10.6 Wesołe miasteczka, lunaparki, cyrk 1955 - 1965 51
10.7 Kina, teatry 1955 - 1975 227
10.8 Rozrywki towarzyskie 1955 - 1969 214
11 Sport 0
11.1 Obiekty sportowe 1960 - 1970 12
11.2 Zawody sportowe, dyscypliny 1956 - 1968 245
11.3 Czas wolny, rekreacja 1957 - 1968 56
12 Krajobraz, urbanistyka, architektura (podział na Warszawę i inne miesjcowości) 0
12.1 Zjazdy 1956 - 1964 67
12.2 Krajobraz 1955 - 1990 8
12.3 Panoramy 1978 - 1999 5
12.4 Osiedla i dzielnice, budowa osiedli 1951 - 1978 380
12.5 Ulice 1952 - 1996 629
12.6 Pomniki 1953 - 1990 53
12.7 Mała architektura miejska 1955 - 1965 3
12.8 Pałace 1954 - 1975 98
12.9 Place 1953 - 1974 74
12.10 Architektura sakralna 1953 - 1995 23
12.11 Parki 1954 - 1968 40
12.12 Plaże 1958 - 1969 22
12.13 Baseny i ośrodki wypoczynkowe 1958 - 1968 71
12.14 Inne miejscowości (bez Warszawy) 1953 - 1970 148
13 Varia 1956 - 1990 3