Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żeliszewie powiat Siedlce

Sygnatura
62/244/0
Daty skrajne
1826-1920 [1929]
Liczba serii
3
Liczba skanów
3150