Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywinie

Sygnatura
65/519/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
8
Liczba skanów
0