Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych

Sygnatura
65/448/0
Daty skrajne
1948-1979
Liczba serii
45
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
0 Organizacja i zarządzanie 0
0.1 Rejestracja przedsiębiorstwa 0
0.5 Budowa i rozbudowa przedsiębiorstwa 0
0.10 Regulaminy i statuty organizacyjne, struktura przedsiębiorstwa 1959 - 1978 0
0.15 Zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne 1950 - 1977 0
0.16 Pisma okólne Pisma okólne 0
0.20 Instrukcje zakładowe 1949 - 1972 0
0.21 Regulaminy pracy 1957 - 1975 0
0.22 Regulaminy wynagrodzeń i premiowania 1960 - 1977 0
0.23 Regulaminy kontroli 1972 - 1973 0
0.25 Kontrole przedsiębiorstwa 1950 - 1978 0
0.30 Narady i konferencje 1949 - 1962 0
0.35 Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa 0
0.40 Normy zatrudnienia i pracy 1954 - 1979 0
0.45 Skargi i wnioski 0
0.50 Archiwum zakładowe 1955 - 1971 0
0.55 Współzawodnictwo pracy 1953 - 1976 0
5 Planowanie 0
5.1 Plany wieloletnie 1964 - 1975 0
5.5 Plany techniczno-ekonomiczne 1955 - 1977 0
5.10 Plany finansowe 1953 - 1976 0
5.15 Plany inwestycyjne 1950 - 1957 0
5.20 Plany zatrudnienia i płac 1948 - 1969 0
5.25 Plany produkcji 1948 - 1965 0
5.30 Plany pracy 1957 - 1957 0
5.35 Plany transportu 1954 - 1974 0
5.40 Plany remontów 1954 - 1959 0
5.45 Plany postępu technicznego 1966 - 1974 0
10 Sprawozdawczość 0
10.1 Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1962 - 1971 0
10.2 Sprawozdania z wykonania kosztów 1969 - 1974 0
10.5 Sprawozdania finansowe 1954 - 1970 0
10.6 Analizy ekonomiczne i informacje z działalnośći gospodarczej 1954 - 1978 0
10.10 Sprawozdania z wykonania planów produkcji 1965 - 1976 0
10.15 Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1966 - 1975 0
10.20 Sprawozdania z inwestycji i remontów 1954 - 1962 0
10.30 Sprawozdania z działalności socjalno-bytowej 0
10.35 Sprawozdania ze stanu BHP 1961 - 1966 0
10.40 Sprawozdania ze sprzedaży i obrotów towarów 0
10.45 Sprawozdania z rozwoju techniki, racjonalizacja i wynalazczość 1953 - 1959 0
15 Rada Zakładowa, Rada Robotnicza i KSR 0
15.1 Protokoły posiedzeń 1950 - 1971 0
15.2 Sprawozdania z działalności 1959 - 1970 0
20 Dokumentacja techniczna 0
25 Dokumentacja technologiczna 1956 - 1957 0