Urząd Wojewódzki Warszawski

Sygnatura
72/475/0
Liczba serii
87
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Inwentarz archiwalny T. CLIX 0
1.1 Wydział Ogólny 1921 - 1939 0
1.2 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 1926 - 1939 0
1.3 Wydział Administracyjny 1934 - 1934 0
1.4 Wydział Rolnictwa i Refrom Rolnych instrukcje o charakterze ogólnym 1933 - 1939 0
1.4.1 Oddział Rolnictwa 0
1.4.1.1 Sprawy organizacji rolnictwa 1934 - 1939 0
1.4.2 Oddział Urządzeń Rolnych 0
1.4.2.1 Sprawy scalenia gruntów 1880 - 1949 0
1.4.2.2 Sprawy zniesienia służebności i drobnej regulacji 1924 - 1938 0
1.4.2.2.1 Sprawy zniesienia służebności 1898 - 1939 0
1.4.2.2.2 Wykup gruntów dzierżawionych 1922 - 1939 0
1.4.2.2.3 Dzierżawy wieczyste 1919 - 1941 0
1.4.2.2.4 Podział gruntów wspólnych 1922 - 1939 0
1.4.2.3 Sprawy zapasu ziemi i obrotu ziemią 0
1.4.2.3.1 Zapas ziemi na cele reformy rolnej 1934 - 1939 0
1.4.2.3.2 Określenie maksimum posiadania 1925 - 1939 0
1.4.2.3.3 Wyłączenie od obowiązku parcelacyjnego 1919 - 1939 0
1.4.2.3.4 Przejmowanie majątków na cele reformy rolnej 1918 - 1939 0
1.4.2.3.5 Wykazy imienne majątków 1932 - 1938 0
1.4.2.3.6 Przymusowy wykup nieruchomości na cele reformy rolnej 1923 - 1939 0
1.4.2.3.7 Nieparcelacyjny obrót ziemią /sprzedaż, kupno, zamiana/ 1918 - 1942 0
1.4.2.4 Sprawy parcelacji gruntów państwowych 0
1.4.2.4.1 Akta parcelacji majątków 1918 - 1940 0
1.4.2.4.2 Przeniesienie praw własności 1918 - 1939 0
1.4.2.4.3 Przewłaszczenie 1934 - 1937 0
1.4.2.4.4 Księgi nabywców 1921 - 1939 0
1.4.2.5 Sprawy poradnictwa budowlanego 1930 - 1939 0
1.4.2.6 Sprawy regulacji hipotek 1918 - 1939 0
1.4.2.7 Sprawy inspekcji 1938 - 1938 0
1.4.2.8 Sprawy Wojewódzkiej Inspekcji Ziemskiej 1933 - 1937 0
1.4.3 Oddział Finansowy 1934 - 1937 0
1.4.3.1 Fundusz obrotowy reformy rolnej 1933 - 1940 0
1.4.3.2 Operaty szacuknowe 1918 - 1939 0
1.4.3.3 Sprawy związane ze ściąganiem należności 1925 - 1939 0
1.4.3.4 Należności za prace melioracyjne 1930 - 1939 0
1.4.3.5 Inne sprawy finansowe 1937 - 1940 0
1.4.4 Oddział Pomiarów Rolnych 1927 - 1940 0
1.4.5 Oddział Wodno-Melioracyjny 1927 - 1939 0
1.4.6 Wojewódzki Inspektor Ochrony Lasów 1900 - 1939 0
1.4.7 Wojewódzki Inspektor Weterynarii 1934 - 1934 0
1.4.8 Sprawy licytacji nieruchomości ziemskich, budynków mieszkalnych i przemysłowych 1924 - 1939 0
1.4.9 Wykaz dóbr wystawionych przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie na sprzedaż 1934 - 1938 0
1.4.10 Sprawy personalne 1917 - 1939 0
1.4.11 Sprawy praktyk studentów 1934 - 1938 0
1.5 Wydział Przemysłowy 1921 - 1937 0
1.6 Wydział Komunikacyjno-Budowlany 1915 - 1939 0
1.7 Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych 1928 - 1929 0
1.8 Dopływy po systematyzacji 1904 - 1939 0
2 Spis roboczy 0
2.1 Departament Prezydialny 1918 - 1939 0
2.2 Wydział Ogólny 1920 - 1938 0
2.3 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 1923 - 1939 0
2.4 Wydział Administracyjny 1918 - 1939 0
2.5 Wydział Samorządowy 1927 - 1931 0
2.6 Wydział Wojskowy 1932 - 1939 0
2.7 Wydział Społeczno-Polityczny 1920 - 1939 0
2.8 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 0
2.8.1 Oddział Rolnictwa 1924 - 1939 0
2.8.2 Oddział Urządzeń Rolnych 0
2.8.2.1 Sprawy scalenia gruntów 1930 - 1939 0
2.8.2.2 Sprawy zniesienia służebności 1932 - 1938 0
2.8.2.3 Dzierżawy wieczyste 1923 - 1937 0
2.8.2.4 Wyłaczenie od obowiązku parcelacyjnego 1939 - 1939 0
2.8.2.5 Nieparcelacyjny obrót ziemią /sprzedaż, kupno, zamiana/ 1933 - 1939 0
2.8.2.6 Akta parcelacji majątków 1918 - 1939 0
2.8.2.7 Sprawy poradnictwa budowlanego 1937 - 1937 0
2.8.3 Oddział Finansowy 1925 - 1939 0
2.8.4 Oddział Pomiarów Rolnych 1935 - 1939 0
2.8.5 Oddział Regulacji Prawnych 1934 - 1939 0
2.8.6 Sprawy personalne 1935 - 1939 0
2.8.7 Wojewódzka Komisja Ochrony Lasów 1918 - 1939 0
2.8.8 Oddział Ochrony Lasów 1929 - 1939 0
2.8.9 Sprawy sprzedaży nieruchomości przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 1937 - 1939 0
2.9 Inne 1918 - 1939 0
2.10 Wydział Komunikacyjno-Budowlany 1929 - 1939 0
2.11 Wydział Pracy i Opieki Społecznej 1930 - 1934 0
2.12 Wydział Zdrowia Publicznego 1934 - 1934 0
2.13 Wydział Weterynaryjny 1929 - 1929 0
2.14 Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych 1918 - 1939 0
3 Dopływ - wrzesień 2004 1932 - 1932 0
4 Dopływ - listopad 2007 1939 - 1939 0
5 Dopływ - grudzień 2008 1913 - 1939 0
6 Dopływ - wrzesień 2011 1920 - 1939 0
7 Dopływ - grudzień 2011 1929 - 1932 0
8 Dopływ - lipiec 2014 1935 - 1935 0
9 Dopływ - listopad 2018 1937 - 1937 0