Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Smogorzowie

Sygnatura
21/600/0
Daty skrajne
1810-1873
Liczba serii
0
Liczba skanów
1584