Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bejscach

Sygnatura
21/2247/0
Daty skrajne
1810-1931
Liczba serii
0
Liczba skanów
1423