Archiwum Książąt Wołogoskich

Sygnatura
65/3/0
Daty skrajne
[1401] 1532-1638 [1732]
Liczba serii
87
Liczba skanów
14518