Zespół 18/489 miejsce lub osoby do identyfikacji

Notatka

miejsce lub osoby do identyfikacji

Archiwum

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

Data dodania

24.01.2019