Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Odprawa Naczelników Wydziałów Komendy Głównej Policji Państwowej w dn. 16.XII.1938. Protokół.

#Jakubiec Jan #Mosty Wielkie #Kasprzycki Jan

1938

Sprawy organizacji pracy i dyscypliny funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz współpracy z żandarmerią wojskową. Korespondencja.

#Zdanowicz Jan #dyscyplina funkcjonariuszy #żandarmeria wojskowa

1939

Polecenia i interwencje instytucji państwowych i funkcjonariuszy Policji Państwowej u Komendanta Głównego. Korespondencja.

#Mazurek Włodzimierz #Danielkiewicz Kazimierz #Zabielski Józef

1938-1939

Telefonogramy z Adiutantury Komendanta Głównego Policji Państwowej do komendantów wojewódzkich. Rejestr [treści telefonogramów].

1935-1936