Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej

Decyzje jednoosobowe

Akta personalne [Czerniewski Zenon]

Akta personalne [Nowak Kazimierz]