Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 23

1874

Ksiega zgonów Nr 3 - 42,1 - 44 /przepisana w języku polskim z oryginału niemieckiego w dniach 11.09.- 15.09.1961/

1877-1878

Księga zgonów Nr 1 - 66,1 - 51 i 1 - 44 /przepisana w języku polskim z oryginału niemieckiego w dniach 8.09.- 15.09.1961/

1879-1881

Księga zgonów Nr 1 - 41 i 1 - 60 /przepisana w języku polskim z oryginału niemieckiego w dniach 16.09.-17.09.1961/

1883-1884