Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Protokoły zebrań wyborczych /1951/, posiedzeń plenarnych, narad aktywu partyjnego, plany pracy, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze /1949-1954/ Komitetu Gminnego PZPR

#zebrania wyborcze, posiedzenia plenarne,narady aktywu,statystyka K.Gm.PZPR

1949-1954