Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Protokoły zebrań wyborczych /1951/, posiedzeń plenarnych, narad aktywu partyjnego, plany pracy, sprawozdania /1949-1954/ Komitetu Gminnego PZPR

#Stary Dzierzgoń #zebrania wyborcze, posiedzenia plenarne,narady aktywu K.Gm.PZPR

1949-1954