[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]

Unterschrift

35/1099/0/1/9

Termine
1945 - 1945
Archiv

Archiwum Państwowe w Lublinie

Scans (13)

Zu eine Lieblingseinheit
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076638
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076639
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076634
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076642
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076632
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076631
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076641
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076643
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076633
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076640
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076635
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076636
 • image.from.unit.number "[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]" 2076637

Beschreibung für: 35/1099/0/1/9

Archiwum Państwowe w Lublinie
Einheitentyp
Dokumentation

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar


Verwandte Materialien

[Instrukcje i wytyczne dotyczące metod i kierunków działania organizacji w związku ze zmianami sytuacji politycznej, prowadzenia ewidencji, szkolenia bojowego żołnierzy, informacji i propagandy, wywiadu i kontrwywiadu]

1945

[Wykazy i listy imienne żołnierzy Armii Krajowej m.in. drużyny IV 2-go plutonu oddziału Bernaciaka Mariana ps. "Orlik" oraz plutonu 38]

#Bernaciak Marian ps. "Orlik"

1945

[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]

#represje #Armia Krajowa #AK

1945

[Wykazy funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, obsady więzienia i szpitala, oficerów i podoficerów, konfidentów oraz członków Polskiej Partii Robotniczej placówki Tarnawka gmina Zakrzew]

#Tarnawka - gmina Zakrzew #Lublin

[ok. 1945]